7+

Сайт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Хунчугеш» с. Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

Мероприятия

Чаа чыл 1-ги бичии болук

Башкарыкчы:Маннай-кежик биске соннеп База бир чыл моорлап келди Чалыы шиви каастап шимеп Чаа чылды уткуп тур бис. Как красиво в нашем зале Мы друзей своих созвали Веселится наш народ Мы встречаем новый год! Чаа чылда чуну каастап алган-дыр бис? _Шивижигеш.шивижигеш дугайында ырлажыптаалынарам. Ыры «В лесу родилась елочка» Ам ынчаарга шупту шулуктептер бис бе? Наша елка… Далее

Утренник «Шагаа, шагаа – Чаа чылды уткуулунар!!!» ортумак болук

Утренник «Шагаа, шагаа – Чаа чылды уткуулунар!!!» Сорулгазы: 1. Тыва оюннар болгаш чанчылдар таварыштыр, уругларнын национал чоргааралын кодурер; шагаа оюнарын ажыглааш, куш-дамыр сайзыралын чорудар; Демниг чорукка, хостуг уезин чоп ажыглап, шын дыштанырынга чанчыктырар. Чорудуу: Башкы: Чыл солушту. Аът чылы ажыт кире берди. Ачылыг мал Хой чылы келди-ле! Эрте берген эрги чыл-даа эки-ле чыл болду оршээ!… Далее

Утренник – «Ие кижи-Хун» ортумак болук

Утренник – «Ие кижи-Хун» Сорулгазы: ыры шулукту шын аянныг ырлап билиринге ооредир; дыл-домаан байыдып, сайзырадыр; Ие кижини камнап, чарашсыннып хундулээринге кижизидер. Чорудуу: Б: Эки хуннун мендизи-биле эргим иелер, кырган-авалар, уруглар! Силерге богун Март8 байырлалынын хунун таварыштыр байыр чедирип каарын чошпээренер. Бо кайгамчык баыйрлалынарда оорушкулуг эки дыштанырынарны кузедивис. Шулук: «Ава» (болуктун шупту уруглары кууседир) Б: Бис… Далее